Skip to main content

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Investor relations / Relacje inwestorskie

Contact

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Mogilska 43, 31-545 Kraków

Phone +48 (12) 62-72-200

EC.krakow@airliquide.com

General information / Informacje ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.   

Executive Board: Pierre-Olivier Dollé (CEO), Anna Barańska
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Account No. 40103015080000000803946019
Regional Court  - Kraków Śródmieście, KRS No. 0000094583,
TAX No. NIP 676-11-36-130
VAT No. PL 6761136130
Share Capital PLN 16.124.200, paid in full extent

Visit also our corporate site Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Zarząd: Pierre-Olivier Dollé (Prezes), Anna Barańska
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nr konta 40103015080000000803946019
Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, KRS nr 0000094583,
NIP 676-11-36-130
Nr identyfikacyjny VAT UE PL 6761136130
Kapitał zakładowy 16.124.200 PLN, kapitał wpłacony w całości

Odwiedź również naszą stronę korporacyjną Air Liquide Engineering & Construction

Investor relations / Relacje inwestorskie

Shareholding / Akcjonariat

The company's share capital equals 16.124.200 pln and is divided into 161.242  shares at the nominal value of 100 pln each.
The sole shareholder in the company is Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH based in Frankfurt am Main, the company organised under the German law.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 16.124.200 PLN i dzieli się na 161.242 akcje o nominalnej wartości 100 PLN za każda.
Jedynym akcjonariuszem w spółce jest spółka prawa niemieckiego Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Statuts

PDF - 619.08 KB

Company authorities / Władze spółki

Management Board: Supervisory Board:

Pierre-Olivier Dollé - Chairman of the Board
Anna Barańska - Member of the board

Jean Francois Nicolas - Chairman of the council
Helmut Maschke - Council member
Xavier Pontone - Council member

Zarząd Spółki:  Rada Nadzorcza:

Pierre-Olivier Dollé - Prezes Zarządu
Anna Barańska - Członek Zarządu

Jean Francois Nicolas - Przewodniczący Rady
Helmut Maschke - Członek rady
Xavier Pontone - Członek rady

Latest announcements / Najnowsze komunikaty
 

16.10.2020
Dematerialisation of shares

 

Statements / Komunikaty

Reports  / Sprawozdania