Skip to main content

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Investor relations / Relacje inwestorskie

Contact

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Mogilska 43, 31-545 Kraków

Phone +48 (12) 62-72-200

EC.krakow@airliquide.com

General information / Informacje ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.   

Executive Board: Pierre-Olivier Dollé (CEO)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Account No. 40103015080000000803946019
Regional Court  - Kraków Śródmieście, KRS No. 0000094583,
TAX No. NIP 676-11-36-130
VAT No. PL 6761136130
Share Capital PLN 16 124 200,40, paid in full extent

Visit also our corporate site Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Zarząd: Pierre-Olivier Dollé (Prezes)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nr konta 40103015080000000803946019
Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, KRS nr 0000094583,
NIP 676-11-36-130
Nr identyfikacyjny VAT UE PL 6761136130
Kapitał zakładowy 16 124 200,40 PLN, kapitał wpłacony w całości

Odwiedź również naszą stronę korporacyjną Air Liquide Engineering & Construction

Investor relations / Relacje inwestorskie

Shareholding / Akcjonariat

The company's share capital equals 16 124 200,40 pln and is divided into 23034572 shares at the nominal value of 0,70 ZŁ each.
The sole shareholder in the company is Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH based in Frankfurt am Main, the company organised under the German law.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 16 124 200,40 PLN i dzieli się na 23034572 akcje o nominalnej wartości 0,70 ZŁ za każda.
Jedynym akcjonariuszem w spółce jest spółka prawa niemieckiego Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Statuts

PDF - 619.08 KB

Company authorities / Władze spółki

Management Board: Supervisory Board:

Pierre-Olivier Dollé - Chairman of the Board

Jean Francois Nicolas - Chairman of the council
Helmut Maschke - Council member
Xavier Pontone - Council member

Zarząd Spółki:  Rada Nadzorcza:

Pierre-Olivier Dollé - Prezes Zarządu

Jean Francois Nicolas - Przewodniczący Rady
Helmut Maschke - Członek rady
Xavier Pontone - Członek rady

Latest announcements / Najnowsze komunikaty
 

26.02.2021
Dematerialisation of shares

 

Statements / Komunikaty

Reports  / Sprawozdania